ความสำคัญของฉนวน
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นภายในโลกเรานี้เป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งจากการแผ่คลื่นความร้อนจากดวงอาทิตย์ การเกิดภาวะเรือนกระจก หรือแม้แต่การทำลายให้เสียสมดุลจากการกระทำของมนุษย์ก็ตาม เราสามารถป้องกันหรือชลอการส่งผ่านความร้อนมายังสถานที่อยู่อาศัยได้ด้วยการติดตั้งฉนวนให้กับผนังและหลังคาอาคาร ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศลดลง อีกทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 


 
« ย้อนกลับ