รายละเอียดแผ่นฉนวนสตาร์วอลล์
 โครงสร้างแผ่นฉนวนสตาร์วอลล์ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
  1. แกนกลางเป็นฉนวนโพลีสไตรีน, โพลียูรีเทน ฯลฯ
  2. ผิวหน้าฉนวนทั้ง 2 ด้านผนึกด้วยกาวโพลียูรีเทน
  3. ประกบปิดผิวหน้าฉนวนด้วยวัสดุตามแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น แผ่นเหล็กเคลือบสี แผ่นสเตนเลส แผ่นอลูมิเนียม แผ่นไฟเบอร์กล๊าส
เมื่อวัสดุทั้ง 3 ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการอัดรีดอย่างต่อเนื่องจากเครื่องจักร (สำหรับฉนวนโพลีสไตรีน) หรือฉีดพ่นฉนวนเข้าไปภายในแบบหล่อ (สำหรับฉนวนโพลียูรีเทน) ทำให้แผ่นฉนวนสตาร์วอลล์มีความคงรูปด้วยตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องมีโครงคร่าวในการยึดเกาะ

รายละเอียด
ฉนวนโพลีสไตรีน
ฉนวนโพลียูรีเทน
ชื่อผลิตภัณฑ์
แผ่นฉนวนสตาร์วอลล์
ส่วนประกอบ
แกนกลาง : ฉนวนโพลีสไตรีนชนิดไม่ลามไฟปราศจากสาร CFC และโลหะหนักความหนาแน่น 16-32 กก./ลบ.ม.
ผิวหน้า : แผ่นเหล็กกล้าเคลือบสารยับยั้งป้องกันการกร่อนและเคลือบชั้นบนด้วยสีขาวชนิด Foodgrade polyester และต่อต้านแบคทีเรีย ความหนารวม 0.45, 0.55 และ 0.60 มม.
หรือ : แผ่นสเตนเลส #304 ความหนา 0.50 มม.
หรือ : แผ่นไฟเบอร์กล๊าส ความหนา 2.30 มม.
แกนกลาง : ฉนวนโพลียูรีเทน ชนิดไม่ลามไฟปราศจากสาร CFC ความหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม.
ผิวหน้า : เป็นเหล็กกล้าไม่รวมสีเคลือบความหนา 0.50 มม. เคลือบด้วยสีขาวชนิด Food grade polyester และต่อต้านแบคทีเรีย
หรือ : แผ่นสเตนเลส # 304 ความหนา 0.50 มม.
หรือ : แผ่นไฟเบอร์กล๊าส ความหนา 2.30 มม.
ขนาด(ม.)
ความกว้าง 1.20 x ความยาวไม่เกิน 18.00
ความกว้าง 1.145 x ความยาวไม่เกิน 8.00
ความหนา(มม.)
35 – 300
35 – 150
น้ำหนักกก./ตร.ม.
7.85 – 15.42
9.16 – 13.76
อุณหภูมิใช้งาน (oซ)
60 / -50
100 / -85
กรรมวิธีผลิต
อัดรีดด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
ฉีดพ่นในแบบพิมพ์
ลักษณะพื้นผิว
ผิวเรียบหรือผิวลอน
รูปแบบการเชื่อมต่อ
เข้าลิ้น
เกี่ยวยึดด้วยตะขอ / สวม
รูปแบบโครงประกอบ
อลูมิเนียมอัลลอยสีงาช้างพร้อมอุปกรณ์ปิดครอบหมุดย้ำชนิดเต็มรูปแบบ
อุปกรณ์แขวนเพดาน
โครงอลูมิเนียมอัลลอยและแป้นรับแรงกดแบบขึ้นรูปพิเศษพร้อมฝาครอบน็อต
 
* รูปแบบโครงประกอบและอุปกรณ์แขวนเพดานเป็นไปตามมาตรฐานสตาร์วอลล์ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย พ.ศ. 2522

 
« ย้อนกลับ