วาล์วปรับแรงดันอากาศ PRESSURE RELIEF VALVE


ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
วาล์วปรับแรงดันอากาศ   V 42P       ชนิดวัสดุสังเคราะห์
ต่อเชื่อมด้วยท่อสำเร็จรูป
ระบบปิดอากาศสมบูรณ์แบบด้วยซีลยาง
ใช้ติดตั้งกับผนังความหนา 3-5 นิ้ว
สำหรับห้องอุณหภูมิบวก
 
 
วาล์วปรับแรงดันอากาศ V 42N   
ชนิดวัสดุสังเคราะห์
ต่อเชื่อมด้วยท่อสำเร็จรูป
ระบบปิดอากาศสมบูรณ์แบบด้วยซีลยาง
ภายในมีระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะ
ใช้ติดตั้งกับผนังความหนา 3 นิ้วขึ้นไป
สำหรับห้องอุณหภูมิลบ 
« ย้อนกลับ