บานพับ HINGES
 บานพับแบบติดตั้งกับขอบประตู สำหรับประตูห้องเย็น ห้องควบคุมอุณหภูมิและห้องสะอาด (EDGE-MOUNTED HINGES FOR COLD ROOM, CONTROL ROOM AND CLEAN ROOM DOORS)

บานพับสำหรับประตูที่มีความหนารวมซีลยางขอบประตูตั้งแต่ 48 - 80 มม.


ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
บานพับแบบยกตัว 4514GR 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และโลหะผสมเคลือบสี
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 3 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 2 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2 มม. 
บานพับแบบยกตัว 4514CH 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และโลหะผสมเคลือบโครเมี่ยม
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 3 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 2 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2 มม.


ฝาครอบบานพับ 4514

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์ -
แผ่นเสริมฐานบานพับ 4514

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์ ความหนา 5
บานพับแบบยกตัว
และถอดได้
7514GR 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และโลหะผสมเคลือบสี
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 3 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 2 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2 มม.


บานพับแบบยกตัว
และถอดได้
7514CH 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และโลหะผสมเคลือบโครเมี่ยม
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 3 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 2 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2 มม.


ฝาครอบบานพับ 7514 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์ -
แผ่นเสริมฐานบานพับ 7514

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์ ความหนา 5


บานพับสำหรับประตูที่มีความหนารวมซีลยางขอบประตูตั้งแต่ 90 - 170 มม.


ชื่อผลิตภัณท์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
บานพับแบบยกตัว
และถอดได้
312 
 
 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และสเตนเลส
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 7.0 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 3.5 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 3.5 มม.
 
บานพับแบบยกตัว
และถอดได้ 
310  

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และเหล็กเคลือบสารป้องกันสนิม
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 12.0 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 2.5 มม.

 


 
แผ่นเสริมฐานบานพับ 311

 
 ชนิดวัสดุสังเคราะห์ ความหนา 10
สำหรับรุ่น 310
บานพับแบบยกตัว
และไม่สามารถถอดได้
314

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และเหล็กเคลือบสารป้องกันสนิม
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 5.0 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 5.5 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 3.5 มม. 
แผ่นเสริมฐานบานพับ 315

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์ ความหนา 10
สำหรับรุ่น 314
บานพับแบบไม่ยกตัว
และไม่สามารถถอดได้
1550
 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีและด้านในมีสปริงกดให้แนบกับวงกบ
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
 
บานพับแบบไม่ยกตัว
และไม่สามารถถอดได้
1551
 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีและด้านในมีสปริงกดให้แนบกับวงกบ
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
 
บานพับแบบยกตัว
และไม่สามารถถอดได้
1553
(ขวา)
1554
(ซ้าย)

 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีและด้านในมีสปริงกดให้แนบกับวงกบ
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
 
บานพับแบบยกตัว
และไม่สามารถถอดได้
1555
(ขวา)
1556
(ซ้าย)

 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีและด้านในมีสปริงกดให้แนบกับวงกบ
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
 

 
« ย้อนกลับ