ซีลยางประตู DOOR GASKETS OR DOOR SEAL
 ซีลยางสำหรับขอบประตูห้องเย็น  ห้องควบคุมอุณหภูมิและห้องสะอาด (COLD ROOM DOOR GASKETS OR DOOR SEAL FOR REFRIGERATION) นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 


ซีลยางสำหรับประตูบานเปิด

ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
ซีลยางด้านข้าง R2-4

 
ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +60oc ถึง +5oc
ความยาว 50.00 ม./ม้วน
 ซีลยางด้านข้าง JPC-005

 
ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +65oc ถึง -25oc
ความยาว 2.55 ม./เส้น


 
ซีลยางด้านข้าง 502

 
 ชนิด EPDM สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 25.00 ม./ม้วน


 
ซีลยางด้านข้าง 1365

 
 ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +65oc ถึง -25oc
ความยาว 50.00 ม./ม้วน


 
ซีลยางด้านข้าง 1657

 
 ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +65oc ถึง -25oc
ความยาว 2.50 ม./เส้น


 
ซีลยางด้านข้าง 1765

 
 ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +65oc ถึง -25oc
ความยาว 2.50 ม./เส้น


 
ซีลยางด้านข้าง 1355

 
 ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +65oc ถึง -25oc
ความยาว 2.50 ม./เส้น


 
ซีลยางด้านข้าง 1363

 
 ชนิดยางสังเคราะห์
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -40oc
ความยาว 33.00 ม./ม้วน


 
 ซีลยางด้านข้าง 1364  ชนิด SILICONE
อุณหภูมิใช้งาน +250oc ถึง - 60oc
ความยาว 25.00 ม./ม้วน


 
 ซีลยางด้านล่าง 505

       
ชนิด NR สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 20.00 ม./ม้วน


  ซีลยางสำหรับประตูบานเลื่อน


ชื่อผลิตภัณท์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
ซีลยางด้านข้าง 80130   ชนิด PVC
อุณหภูมิใช้งาน +60oc ถึง +5oc
ความยาว 5.20 ม./เส้น
ความยาว 6.70 ม./เส้น
ความยาว 9.70 ม./เส้น


 
ซีลยางด้านข้าง 510

 
ชนิด TPE สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 50.00 ม./ม้วน


 
ซีลยางด้านข้าง 508

 
ชนิด EPDM สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 50.00 ม./ม้วน


 
ซีลยางด้านข้าง 511   ชนิด EPDM สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 50.00 ม./ม้วน
 
ซีลยางด้านล่าง 509

 
ชนิด EPDM สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 50.00 ม./ม้วน


 
ซีลยางด้านล่าง 512
 
 
ชนิด TPE สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 40.00 ม./ม้วน


 
ซีลยางด้านล่าง  1130

 
ชนิด EPDM สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 25.00 ม./ม้วน
 


พลาสติกยึดยางขอบประตู


ชื่อผลิตภัณท์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
ยึดซีลยางด้านข้าง 40139

 
ชนิด PVC สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 3.70 ม./เส้น


 
 ยึดซีลยางด้านข้าง 606

 
ชนิด PVC สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc
ความยาว 2.50 ม./เส้น


 
 ยึดซีลยางเข้ามุม 607

 
 ชนิด PVC สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน +50oc ถึง -45oc


 
ยึดซีลยางด้านล่าง  20422

20423


 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน
ความยาว 2.60 ม./เส้น
ความยาว 3.40 ม./เส้น

 


 


 
« ย้อนกลับ