กลอนประตู LATCH OR FASTENER


กลอนแบบเปิดจากด้านนอกสำหรับหน้าต่างห้องเย็น ห้องควบคุมอุณหภูมิ และห้องสะอาด (EDGE-MOUNTED LATCH FOR COLD ROOM, CONTROL ROOM AND CLEAN ROOM WINDOWS)

ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
กลอน 206

 
ชนิดโลหะผสมเคลือบโครเมี่ยม
สำหรับหน้าต่างที่เปิดออกจากด้านนอก
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 5 มม.


 
กลอน
แบบมีกุญแจ
615B 
ชนิดโลหะผสมเคลือบโครเมี่ยม
สำหรับหน้าต่างที่เปิดออกจากด้านนอก
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2.5 มม.
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 2 มม.


กลอนประตูแบบนิรภัยที่สามารถปลดล็อคจากด้านในห้องได้ สำหรับประตูบานเปิดห้องเย็น ห้องควบคุมอุุณหภูมิ ห้องสะอาดและประตูหนีไฟ (FASTENERS FOR COLD ROOM, CONTROL ROOM, CLEAN ROOM AND FIRE EXIT DOORS)

ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
กลอนนิรภัย
แบบมีกุญแจ
208
(ขวา)
209
(ซ้าย)
ชนิดวัสดุสังเคราะห์
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายหรือขวา
ความหนา 40-140 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.


 
กลอนนิรภัย
แบบมีกุญแจ
213 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ความหนา 2-6 นิ้ว
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 6 มม.
 
คานผลักนิรภัย PB

 
ชนิดโลหะเคลือบสารป้องกันสนิมและเคลือบสี
คานผลักขนิดอัลลอยเคลือบสีแดง
สำหรับประตูฉุกเฉินหรือหนีไฟ
กลอนนิรภัย
แบบมีกุญแจ
224 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ความหนา 35-150 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 6 มม.

 
 
กลอนนิรภัย
แบบมีกุญแจ
 230 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ความหนา 50-150 มม.
ระยะปรับซ้าย-ขวา +/- 4 มม.
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.


 
กลอนนิรภัยแบบ
PRESSING LEVER
และมีกุญแจ
221 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และโลหะผสมเคลือบสี
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ความหนา 4 นิ้ว
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2.5 มม.
 
กลอนนิรภัยแบบ
PRESSING LEVER
และมีกุญแจ
222 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์และโลหะผสมเคลือบสี
สำหรับประตูบานเปิดด้านซ้ายและขวา
ความหนา 6 นิ้ว
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 2.5 มม. 
 
กลอนและด้ามมือจับ
แบบไม่มีกุญแจ
 234
(ขวา)

1511
(ซ้าย)

 


 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีพร้อมกลอนจับยึด 2 ตำแหน่ง
แบบสปริงปรับแรงดันได้ 60 กก.
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายหรือขวา
 
 
กลอนและด้ามมือจับ
แบบไม่มีกุญแจ
1520
(ขวา)
1521
(ซ้าย)

 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีพร้อมกลอนจับยึด 2 ตำแหน่ง
แบบสปริงปรับแรงดันได้ 40 กก.
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายหรือขวา
 
กลอนและด้ามมือจับ
แบบไม่มีกุญแจ
1523
(ขวา)
1524
(ซ้าย)

 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีพร้อมกลอนจับยึด 2 ตำแหน่ง
แบบสปริงปรับแรงดันได้ 70 กก.
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายหรือขวา
 
กลอนเกี่ยวยึด 227 - 8
 
 
ชนิดอัลลอยเคลือบสี
 
 
กลอนและด้ามมือจับ
แบบไม่มีกุญแจ
 2025

 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีและวัสดุสังเคราะห์
พร้อมกลอนจับยึด 1 ตำแหน่ง
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 5 มม.

 


 
กลอนและด้ามมือจับ
แบบไม่มีกุญแจ
 2050

 
 ชนิดอัลลอยเคลือบสีและวัสดุสังเคราะห์
พร้อมกลอนจับยึด 3 ตำแหน่ง
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 5 มม.

 
กลอนนิรภัยและด้ามมือจับ
แบบมีกุญแจ
 
2225

 
 ชนิดอัลลอยเคลือบสีและวัสดุสังเคราะห์
พร้อมกลอนจับยึด 1 ตำแหน่ง
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 5 มม.
-----------------------------------------------
มือจับนิรภัยด้านใน ชนิดวัสดุสังเคราะห์
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 7 มม.
 
กลอนนิรภัยและด้ามมือจับ
แบบมีกุญแจ
 235

 
ชนิดอัลลอยเคลือบสีและวัสดุสังเคราะห์
พร้อมกลอนจับยึด 3 ตำแหน่ง
สำหรับประตูเปิดด้านซ้ายและขวา
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 5 มม.
-----------------------------------------------
มือจับนิรภัยด้านใน ชนิดวัสดุสังเคราะห์
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 7 มม.
 

 
 
กลอนเกี่ยวยึด 075

 
ชนิดวัสดุสังเคราะห์
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.
ระยะปรับขึ้น-ลง +/- 5 มม.
 
 

 
« ย้อนกลับ