มือจับด้านใน INSIDE HANDLE RELEASE
มือจับด้านในสำหรับประตูบานเปิด  ห้องเย็นหรือห้องควบคุมอุณหภูมิ

ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (มม.)
มือจับด้านใน 2700 

 
 ชนิดวัสดุเคราะห์
สำหรับประตูบานเปิดจากด้านใน
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 7 มม.
 
มือจับด้านใน 1510 - 21

 
 ชนิดอัลลอย
สำหรับประตูบานเปิดจากด้านใน
ระยะปรับเข้า-ออก +/- 4 มม.
 


 
« ย้อนกลับ