ระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะธรณีประตู FLOOR HEATER
THRESHOLD PREVENTED FROST SYSTEM  ฮีตเตอร์พื้นห้องเย็นป้องกันน้ำแข็งเกาะใต้ประตูเพื่อความสะดวกในการเลื่อนเปิด-ปิดประตูห้องเย็น  ทั้งยังได้ประโยชน์จาก
รางธรณีซึ่งช่วยให้ซีลยางประตูด้านล่างแนบสนิทกับแนวพื้น ลดการรั่วไหลหรือการถ่ายเทอากาศส่งผ่านความเย็น 
« ย้อนกลับ